Voorspelling koperprijs

Koper prijs

Prijzen zullen in 2023 langzaam en sneller stijgen.

Volgens schattingen van metaalexperts zal de koper prijs in de eerste maanden van 2023 stijgen en in de loop van het jaar sneller stijgen. Koper kost momenteel US $ 8.491 per ton (1.000 kg). In november was dat $ 7.500.

“Er komt een kopertekort – maar de wereld lijkt dat niet te begrijpen”,. Van $ 7.000 in juli steeg de koperprijs naar $ 8.491 (+21%) in december. Deze stijging kan worden begrepen als een reactie op stijgende energiekosten voor kopersmelters. Dit was in de eerste helft van het jaar nog niet van de grond gekomen. Volgens de International Copper Study Group is de exploitatie van kopermijnen tussen januari en september met 3,5% toegenomen. De verdere verwerking van ontgonnen kopererts en de raffinage ervan nam toe met 2,3%. Dit knelpunt heeft volgens marktpartijen bijgedragen aan de stijging van de koperprijs in het vierde kwartaal. De exploitanten van de kopersmelterijen geven blijk van hun bereidheid om te investeren om in de toekomst meer kopererts te raffineren. “Het zou goed zijn als de mijnbouw een bepaalde prikkel zou krijgen om de capaciteit te vergroten en in onze smelterijen te investeren”.

Bij Glencore bagatelliseren ze het. Er zal pas meer koper worden gewonnen als de wereldwijde vraag het aanbod aanzienlijk overtreft. Volgens experts stevent de wereldeconomie af op een “immens kopertekort”. In de huidige koperprijs is hiermee nog geen rekening gehouden, met andere woorden: de koperprijs is duidelijk te laag. Voorspelling van de koperprijs

De metaalexpert van de Amerikaanse investeringsbank Goldman Sachs verwacht dat de koperprijs de komende twaalf maanden zal stijgen tot 11.000 dollar.China zal de herbevoorrading van zijn kopervoorraden versnellen met de versoepeling van het zero Covid-beleid. Bovendien zal ’s werelds grootste koperconsument waarschijnlijk actie ondernemen om zijn bouwsector en de worstelende vastgoedmarkt te stabiliseren, zei Snowdon.

De opwaartse trend in de koperprijsontwikkeling 2020/21 geeft aan dat de stijging van de laatste maanden nog in de kinderschoenen staat. Koper is tussen februari 2020 en mei 2021 in prijs gestegen van $ 4.774 naar $ 10.724 (+125%).

Over één ding zijn alle koperexperts het eens: de overstap naar groene energie om de klimaatdoelstellingen van het Akkoord van Parijs te halen, zal de vraag naar koper de komende jaren gestaag laten groeien.

Voorspelling koperprijs
Schuiven naar boven